Kentsel Dönüşüm

Aklife İnşaat & Gayrimenkul Olarak İstanbul’ Da Kentsel Dönüşüm Kapsamında Uzman Kadromuz İle Size Hizmet Veriyoruz.
Eski, Ekonomik Ömrünü Tamamlamış Binanızı Kentsel Dönüşüm Kanunu Kapsamında Yenilemek İstiyorsunuz.
Ancak Kentsel Dönüşüm Hakkında Yeterli Bilgiye Sahip Değilsiniz Ve Nereye Başvuracağınızı, Sizi Nelerin
Beklediğini, Kentsel Dönüşüm Avantajlarını Bilmiyorsunuz.
Bu Süreçte Aklife İnşaat & Gayrimenkul Olarak Sizin Yanınızdayız. Şirketimizin Size Vermiş Olduğu Kentsel
Dönüşüm Hizmetleri İse;
1. Apartman Ve Site Yönetimine Kentsel Dönüşüm Danışmanlığının Verilmesi.
2. Binanızın Kentsel Dönüşüm Kapsamına Girmesi İçin Risk Tespit Raporunun Hazırlanması Ve Bakanlık –
Belediyeden Onayının Çıkarılması.
3. Belediye, Noter Harç Muafiyetleri İle Vergi Avantajından Yararlanmanız İçin Bakanlıktan Kentsel Dönüşüm Muafiyet
Belgenizin Çıkarılması.
4. Mülk Sahipleri İçin Kira Yardımı, Kiracılar İçin Taşınma Yardımı’nın Çıkarılması.
5. Binanız İçin Bina Ortak Karar Protokolünün Hazırlanması; 1/3 Azınlık Hisselerinin Bakanlıktan Satışı Veya
Kamulaştırılmasının Yapılması.
6. Yeni Binanız İçin Belediye Ruhsat Projelerinin Hazırlanması Ve Belediyeden İnşaat Yapım İzninin Alınması.
7. Yeni Binanız Tamamlanan Kadar İstediğiniz Bölgede Kiralık Yada Satılık Yer Bulunması.
8. Binanızın İnşaatı Süresince Sizin Adınıza Gerekli Kontrollerin Uzmanlarımızca Yapılması Ve Size Düzenli Olarak İnşaat İlerleme Raporunun Sunulması.
Aklife İnşaat & Gayrimenkul Güvencesi İle Evinizi Yenileyin.

Kentsel Dönüşüm den Amacımız:

Sosyal Medyada Çokça Yer Alan Kentsel Dönüşüm Aslında Yeni Yürürlüğe Giren 6306 Sayılı Afet Riskli Yapıların Yenilenmesi Hakkında Kanundur. Kanunun Adından Da Anlaşılacağı Gibi Türkiye’ Nin Neresinde Olursanız Olun (Mezra, Köy, Kasaba, İlçe, Şehir) Eski, Ekonomik Ömrünü Tamamlamış, Yıkıldı – Yıkılacak Durumdaki Evinizi Bu Kanun İle Devletin Sağlamış Olduğu Yapım Kredisi, Kira Yardımı, Belediye Harç – Vergi Avantajlarını Da Kullanarak Yeniden Yapabilirsiniz.

Van Depremi; Çarpık, Denetimsiz Kentleşmenin Bize Nelere Mal Olacağını Bir Kez Daha Hatırlattı. Maalesef Sadece Van Değil Türkiye’ Nin Bel Kemiği İstanbul, İzmir Başta Olmak Üzere Tüm Şehirlerimizdeki Binalarımız Afet Ve Depremlere Karşı Dayanıksız. Afetlerde Yitirilen Can Kaybı Sıralamasında İse Dünya Üçüncüsüyüz. Bu Gerçeği Kabullenip Kentsel Dönüşüm İle Kendi Evlerimizi Başka Alanlara Kaydırılma Korkusu Yaşamadan Yeniden İnşaa Edebiliriz. Türkiye’nin 2023 Kentsel Vizyonuna Paralel Olarak, Modern Ve Güvenli Şehirler Yapmayı Ve Mevcut Olanları da Kentsel Dönüşüm Projeleri İle Yenilenmelidir. Halkımızın Güven Ve Huzur İçinde Yaşadığı Çevre İle Barışık, Depreme Ve Afet Risklerine Karşı Güvenli, Planlama Standartlarına Uygun Kentsel Dönüşüm İle Yenilenmiş Modern Kentler Oluşturulmalıdır.
Bu Sayede, Kentlerin Sağlıksız Büyümesi Ve Tarım Arazilerinin Tahrip Edilmesi Önlenirken, Diğer Taraftan Deprem Risklerine Karşı Güvenli, Kentler Ülkemize Kazandırılacaktır. Kentsel Dönüşüm Projeleri İle Depremlerdeki Can Kaybı Önlenirken, Ülke Ekonomisinin En Az Zarar Görmesi Sağlanacak Ve Yeni İstihdam Alanları Açılarak, İnşaat Sektörünün Canlanmasına Katkı Sağlanacaktır.

Kentsel Dönüşüm’ün Tanımı

Kentsel dönüşüm ile ilgili yazılarda, birçok kentsel dönüşüm tanımı bulunuyor. Bu tanımlar, vurguladıkları vizyon, amaç, strateji ve yöntemlere göre farklılık gösteriyor. Nasıl tanımlanırsa tanımlansın kentsel dönüşüm, bozulma ve çökme olan kentsel alanın ekonomik, toplumsal, fiziksel ve çevresel koşullarının kapsamlı ve bütünleşik yaklaşımlarla iyileştirilmesine yönelik olarak uygulanan strateji ve eylemlerin bütününü ifade ediyor.

Dönüşüm, faaliyet alanı ve doğası gereği, mevcut şehrin yapısına ve burada yaşayan insanların fiziksel, sosyal ve ekonomik geleceği üzerine ve buna bağlı olarak da kentin bütün geleneklerine etki ediyor. Bu nedenle, bütün planlama çalışmalarında, sosyologlar, ekonomistler, mühendisler, mimarlar, plancılar ve peyzaj mimarları gibi farklı disiplinlerin birlikte çalışması gerekiyor.

Kentsel dönüşüm beş temel amaca hizmet etmek üzere ortaya çıktı.
• Temelde toplumsal bozulmanın nedenlerinin araştırılarak, bunun ortadan kaldırılmasıyla kentsel alanların çöküntü haline gelmesini önlemek,
• Kent dokusunu oluşturan birçok öğenin fiziksel olarak sürekli değişim ihtiyacına cevap vermek,
• Kentsel refah ve yaşam kalitesini artırıcı başarılı bir ekonomik kalkınma modeli ortaya koymak,
• Kentsel alanların en etkin biçimde kullanımına ve gereksiz kentsel yayılmadan kaçınmaya yönelik stratejiler belirlemek,
• Toplumsal koşullar ve politik güçlerin ürünü olarak kentsel politikaların şekillendirilme ihtiyacını karşılamak üzere sivil toplum örgütleri ve toplumun farklı kesimlerinin planlamaya katılımını sağlamak.